مراحل پذیرش در کریا یوگای


اهمیت مراسم پذیرش در کریا یوگای باباجی اغلب اوقات نادیده گرفته می شود. پذیرش، کرده ی مقدسی است که در آن شخص به نخستین تجربه های خود به عنوان وسیله ای برای درک بعضی حقایق دست می یابد. این بدین معناست که پذیرش خود یک "کریا" یا " فن کاربردی یوگائی"     می باشد و حقیقت ، دروازه ای است به سوی یک بی کرانگی جاودانه. به دلیل اینکه این حقیقت در ماورای کلمات و اشکال است نمی تواند با کلمات و سمبل ها به دیگری منتقل شود. اگرچه می تواند تجربه شود، و برای این، به آموزگاری نیاز است که بتواند دیگران را در آزموده هایش ازحقیقت  در زندگی، سهیم کند. تکنیک بدل به وسیله ای می گردد تا آموزگار به کمک آن روش های درک حقیقت درون فرد را در اختیار کارآموز بگ


  1. نحوه ی  پذیرش در کریا یوگا  در یک سمینار فشرده در تعطیلات آخر هفنه آموزش داده می شود. فرد، اصول و ترتیب 18 حالت بدنی، که توسط باباجی برای دستیابی به سلامت بیشتر، آرامش و انرژی تدوین شده؛ 6مرحله  تکنیک های قدرتمند تنفسی موسوم به " کریا کوندالینی پرانایاما" برای انگیزش و به جریان انداختن انرژی های درونی؛ 7 تکنیک مدیتیشن یرای پالایش ضمیرناخودآگاه؛ را به منظور چیرگی بر ذهن برای دستیابی به شناخت خویشتن خویش و حقیقت مطلق یاد خواهد گرفت. پذیرش رایگان است. اگرچه دهش پیشنهادی بخشی از هزینه های مترتب را تامین خواهد کرد. دهش پیشنهادی 300 دلار است. این شامل هزینه ی اسکان و پذیرائی  در اشرام کبک می

Pilgramage to India

Sri Yantra

Pilgramage to India


  1. عزلت گزینی(کناره گیری) روحانی(مرحله ی دوم پذیرش): طی یک تعطیلات آخر هفته در روستا، در آغوش طبیعت، سازوکار(تکنیک)های نیرومند بیداری چاکراها، آرمیدن یوگائی، سکوت، مانتراها، مدیتیشن ضمن فعالیت، و چگونگی توام کردن یوگا با فعالیت های روزمره آموزش داده می شود. دهش پیشنهادی شامل اسکان وپذیرائی 300 دل
  2. تعلیمات پیشرفته(مرحله ی سوم پذیرش): در طول یک کناره گیری 9 روزه در روستا ، آموزش تتمه 144 کریا مشتمل بر آنها که به آزمودن سطوح مختلف "سامادهی"، حالت بدون نفس یگانگی با خدا منجر
  3. کلاس های ماهیانه: در بیش از 40 شهر در سراسر دنیا باریافتگان کریا یوگای باباجی برای آموزش و تمرکز بر روی متن های کلاسیک یوگا و تشریک تجربیات شان گرد هم م
  4. گردهمائی های عمومی هفتگی: در نقاط مختلف دنیا، آموزش 18 وضعیت کریا هاتا یوگا و معرفی کریا یوگای باباجی توس
  5. دهش پیشنهادی:به پذیرش شوندگان و سایر فعالان فقط یک دهش اولیه پیشنهاد می شود. ما هرگز اجازه نمی دهیم که پول به شرط و یا مانعی برای آموزش کریا یوگا بدل گردد. آنجا که افراد علاقه مند پولی نداشته باشند آن به رایگان عرضه می گرد


 

© 1995 - 2024 · Babaji's Kriya Yoga and Publications · All Rights Reserved.  "Babaji's Kriya Yoga" is a registered service mark.   ॐ Mahavatar Babaji ॐ