Kriya Yoga Hakkinda


Babajı’nın Kriya Yogası, Kendini Gerçekleştirme ve mükemmel Tanrısal Gerçeğiyle birleşme ilimsel sanatıdır. Hindistan’ın büyük Ustalarından Babaji Nagaraj tarafından, 18 Siddha geleneği kadim öğretisinin sentezi olarak yeniden canlandırılmıştır. 5 faz veya kolda gruplandırılmış bir seri teknik ya da “Kriya”ları içerir.

Babaji'nin Kriya Yogasinin 5 kolu

Kriya Hatha Yoga: fiziksel rahatlama hareketleri olan “asana”ları, kas kilitleri “bandha”ları ve psiko-fizyolojik jestler “mudra”ları içerir; bunların hepsi ana enerji kanalları “nadi”ler ve enerji merkezleri “çakra”ları uyandırır ve daha iyi bir sağlık ve huzur getirir. Babaji, aşamalı ve ikişer ikişer öğretilen 18 duruştan oluşan etkin bir seri seçmiştir. Kişi, bedenine, bedeni için değil, İlahi olanın aracı veya tapınağı olduğundan özen gösterir.


Kriya Kundalini Pranayama: güçlü bir nefes çalışması tekniğidir; kişini potensiyel gücünü ve bilincini uyandırır ve onu omurganın en alt noktası ve başın tepesi arasında yer alan 7 ana çakra arasında dolaştırır. 7 çakra ile ilişkili gizli kalmış yetenekleri uyandırır ve kişiyi varoluşun tüm 5 planında da dinamoya ( hareket enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren bir araç) dönüştürür.


Kriya Dhyana Yoga: bilinç altını temizlemek, odaklanma, zihinsel netlik ve vizyon geliştirmek, akılsal ve sezgisel yaratıcı yetenekleri uyandırmak ve Kendini Gerçekleştirme ve "Samadhi" yani Tanrıyla bir araya gelmenin nefes kesici durumuna ulaşmayı sağlamak üzere zihnin efendisi olmanın ilimsel sanatını öğreten meditasyon teknikleri aşamalı serileridir.


Kriya Mantra Yoga: Ruhun Tanrı’ya özlemini geliştirme. Koşulsuz sevgi ve ruhsal mutluluğu uyandıran kendini adamaya dayalı faaliyet ve hizmetleri içerir, şarkı söylemeyi, merasimleri, hacları ve ibadeti içerir. Zamanla, her şeyde “Yâr” algılanır hale geldiğinden tatlılık kişinin tüm eylemlerinin içine işler.


Kriya Bhakti Yoga: Ruhun Tanri’ya özlemini gelistirme. Kosulsuz sevgi ve ruhsal mutlulugu uyandiran kendini adamaya dayali faaliyet ve hizmetleri içerir, sarki söylemeyi, merasimleri, haclari ve ibadeti içerir. Zamanla, her seyde “Yâr” algilanir hale geldiginden tatlilik kisinin tüm eylemlerinin içine işler.Guru Mantrasi

Om Kriya Babaji Nama Aum
(Babaji'nin Kriya Yogasının Guru Mantrası)

Om pranava’dır, prana sayesinde işleyen Evrenin ezeli sesidir.
Kriya ”farkındalıkla eylem”dir, bu, tüm eylemlerimizi farkındalığın konusu yapmak suretiyle, Kriya Yoga uygulayıcılarının hem aracı, hem de varacağı noktadır.
Babaji, Kriya Yoga geleneğinin Gurusudur, bu kadim öğretinin sentezini yapmış ve modern zamana yaymıştır. Paramahansa Yogananda’nın “Bir Yogi'nin Otobiyografisi”nde bahsedilen Babaji ile aynı kişidir.
Nama Selamlama veya “Sana sesleniyorum” dur.
Aum kişinin içinde yankılanan ezeli ses.

Bu Guru Mantrası, Om Kriya Babaji Nama Aum,nabzımızı Babajinin nabzı ile bağlantı kurduracak güce sahiptir, bizi Himalayaların efsanevi Siddha’sı Kriya Babaji Nagaraj’ın Lütfuna uyumlar. Mantra aracılığıyla sadık izleyenlerine kendini ifşa eder. Mantranın tekrarı ile taç çakrada ikamet eden içsel guru ya da yüce akıl ulaşılabilir hale gelir. Mantra shakti’dir, bilinçli enerji. Güçlüdür, Guru’nun shakti’sini mantra aracılığı ile ilettiği gibi shakti de mantra aracılığıyla öğrenciye geçer. Mantranın kökü, guru’nun sözüdür, ve gerçekte, mantra gurunun kendisinin suretidir.


Kriya Yoga “Farkındalıkla Harekettir”. Kendini bilmenin, varlığımızn gerçeğini bilmenin bir yoludur. Babaji's Kriya Yoga, asana, pranayama, meditasyon, mantra çalışmalarını farkındalıkla birleştirken, aynı zamanda, bize farkındalığı tüm düşünceler, sözler, hayaller ve arzular ve tüm hareketlerle de birleştirmeyi öğretir. Bu sadhana’nın (uygulama), bizi daha bilinçli insanlar haline getirmekte inanılmaz bir gücü vardır. Ancak, ruhun arınma ve mükemmeliyete özleminin, beden, zihin, kalp ve iradenin istekliliği ile uyumlu hale gelmesini gerektirir. BKY sadhana’sı, Kendini gerçekleştirme ve dönüşüm için 144 alıştırma ve ruhsal uygulama toplamıdır, bu çalışmalar 5 bedenimizın tümü üzerinde de çalışır; fiziksel, yaşamsal, zihinsel, düşünsel ve ruhsal.

Kriya Hatha Yoganin ilk hedefi, derin fiziksel ve zihinsel gevşemedir. Beden, bir çok düzensizlik ve bozukluğundan, asanalar aracılığıyla arınabilir. Asanalar, bedene esneklik, hafiflik ve canlılık getirir. 18 asana serisi, bedendeki omurga boyunca yer alan enerji merkezleri ve kundaliniyi, potansiyel gücümüz ve bilincimizi uyandırır.

Kriya Kundalini Pranayama , doğrudan sinir sisteminin daha hassas yaşamsal parçalarıyla ilgilenir. Pranayama’nın ilk hedefi, sinir sistemini arındırmak ve hayat enerjisinin tüm sinirler ve ince enerji kanalları boyunca tıkanıklıkla karşılaşmaksızın dolaşabilmesini sağlamaktır. Nihayetinde, pranayama, sushumna’yı uyandırır ve kundaliyi sushumna boyunca yükselmeye yönlendirir.

Babaji's Kriya Yoga Dhyana, iç bilincimizde hayata geçirilen gerçeğin, uyanmakta olan bilincimize nüfuz etmesini ve orada etkin hale gelmesini gerektirir. Bilincimizin seviyesi, yaşadığımız hayatın mahiyetini ve kalitesini belirler. Bu suretle, düşünceleri durdurmak ve boşluğa düşmek yerine, meditasyonlarımız, zihnimizin gücünü, imgeleme gücünü kuvvetlendirecek dinamik metodlara odaklanır ve hayatımızda kullanılabilecek akıcı sezgi ve ilham akışını uyarır. Meditasyonlar, bilincimizin tamamını ruhumuza yöneltmek üzere, odaklanma gücümüzü geliştirmemize yardımcı olur.

Kriya Mantra Yoga , ilahi özellikleri uyaran, güçlü çakra ses ve hecelerini sessiz tekrarıdır. Bu uygulama kişinin tüm varlığını akort eder ve bilincini İlahi bilince yöneltirir, ve kişiyi ilahi lütüf ve enerji akışına açar.

Babaji'nin Kriya Yoga uygulaması ile, kişi kendi üzerinde çalışmaya ve negatif alışkanlıkları, arzuları, korkuları ve diğer rahatsız eden kalıpları bırakmaya başlar. Kişi, gittikçe kendini huzur ve neşe dolu, yeni bir içsel Gözlemci perspektifine yerleştirir. Kişi eski egosal perspektifini bıraktıkça, kişiliği değişir ve kendini bir sevgi aleti ve başkalarına neşe getirmeye kendini adamış ve dünyayı daha iyi bir yer haline getiren üstün yaratıcı akıl olarak deneyimlemeye başlar.

Babaji'nin Kriya Yogası, “gözleri açık hayal görmek”ten “uyandıran” ruhsal bir gelenektir. Babaji'nin Kriya Yogası, yaşamımızın tüm boyutlarıyla bütünleşen kapsamlı bir Kendini-gerçekleştirme yoludur. Bu dünyada, açık kalpli bir şevkatle yaşamayı sağlayan bir kişisel disiplin yoludur.


Kriya Yoganın kökeni

Bu gelenek, doğrudan Siva Yoga’nın mükemmelleşmiş ustaları Yoga Siddha’larından gelmektedir. Kriya Babaji Nagaraj, Kriya Yoga’sını, Agastyar ve Boganathar Siddha’ların öğrettiği tekniklerden sentezlemiştir. Babaji, 1954 ve 1955 yıllarında, Himalaya’larda Badrinath yakınlarında büyük yogi S.A.A. Ramaiah’ı bu tekniklere uyumlamıştır.

1983’te, Yogi Ramaiah, Marshall Govindan’a, Babaji’nin Kriya Yogasının tekniklerini ve 144 Kriya’sını öğretmek için zorlu bir şart listesi verdi. Govindan, 1983’te Kriya yogayı 12 yıldır devamlı olarak haftada en az 56 saat olmak üzere uygulamaktaydı. Bunun yanında, 1981’de, Sri Lanka kıyılarında, tapas olarak bilinen durmaksızın Yoga uygulamasına kendini adayıp, 1 yıllık sessizliği bir inzivada tamamlamıştı. Marshall Govindan’a bu şartları tamamlarsa başkalarını Babaji’nin Kriya Yogasının tekniklerine ve 144 Kriya’sına uyumlamaya yetkilendirileceğini söyledi. Bu ek şartları tamamlamak Govindan’ın 3 senesini daha aldı. Bu süreçte Yogiar ona sadece beklemesini söyledi. Yogiar, sıklıkla, öğrencilerini “Guru”nun ayağına getirdiğinde kendi işinin bittiğini söylerdi. Bir Noel gecesi, 1988’de bir seri derin ruhsal deneyim sırasında, Govindan’ın öğretmeninin aşramını ve teşkilatını terkedip, başkalarını Kriya Yogaya uyumlamaya başlaması mesajı geldi.

Bundan sonra, Marshall Govindan'ın hayatı Guru’nun Işığı ile yönetildi, bu ilham ve sezgi ve anlayış şeklinde sürekli rehberlikle gerçekleşti, odağı “diğerlerine yolu göstermek”ti. 1989 başlarında, hayatı yeni bir yöne döndü, kapılar kendiliğinden açıldı, ve herşey yeni görevi kolaylaştırdı. Govindan, Kriya Yoga’yı, başkalarıyla, önce hafta sonları Montreal’de ve sonra 1991’de Kriya Yoga hakkındaki ilk kitabının yayınlanmasından sonra, dünyadaki tüm insanlarla paylaşmaya başladı. O zamandan beri, kişisel olarak bu “ışığı”, bu değerli ruhsal bilimsel sanatı 20’den fazla ülkede 10.000’den fazla öğrenci ile paylaşmak ve aynı şeyi yapmaları için 16’dan fazla ileri seviye öğrenci yetiştirmek onun için bir keyif oldu.


 

© 1995 - 2023 · Babaji's Kriya Yoga and Publications · All Rights Reserved.  "Babaji's Kriya Yoga" is a registered service mark.